Holistische educatie en basisonderwijs

Lindeloren & Het Levende Land

 Lindeloren    &    Het Levende Land                                                            

Leren, ontdekken en doen in een natuurlijke omgeving, bevorderend voor welzijn, duurzaamheid en menselijke ontwikkeling

   logo kindercentrum en school

Lindeloren is een educatief centrum voor de ontwikkeling van holistische educatie met de visie en mogelijkheid om een nieuwe school, gebaseerd op mensenkennis, in het leven te roepen. 

 Het Levende Land   

Dit is de naam die we gegeven hebben aan de nieuwe school die we in het leven willen roepen. Over de vorm van onderwijs en de visie erachter kunt u lezen op de volgende pagina’s van de site. 

GEPLANDE ACTIVITEITEN:

Open dag de taal van het leven

Holistische Educatie op Lindeloren 24 mei van 12.00 tot 16.00

Via deze open middag willen we de gelegenheid scheppen voor een ontmoeting, om holistische educatie verder te verkennen en te beleven met elkaar. Het is een educatie die tracht om het gehele kind aan te spreken, zodat capaciteiten van binnenuit ontdekt en benut kunnen worden. Het is om midden in het leven proberen te staan, om verbindingen te leggen met al het levendige, zodat wederkerigheid en heelheid kunnen ontstaan. Als oprechte betrokkenheid van binnen gewekt is en brandend blijft willen en kunnen mensen veel kennis en vaardigheden opdoen. Alles heeft met alles te maken. Hoe meer mensen erover tot inzicht komen, hoe beter zullen ze zich ook kunnen inzetten voor het bestaan, voor welzijn en bloei in en om zich heen.       

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunnen aan een aantal activiteiten. deelnemen.  Samen begroeten we eerst de omgeving, een ontdekkingstocht langs aangelegde natuurplekken, om er ook mogelijkerwijs iets van op te schonen en verfraaien.  

Aanmelden: bel of sms naar 06-527 32312 (Katarina)


Linde met kaartjes  

Als ik in de tuin rond kijk, geeft de aarde altijd blijk, van een giga groeivermogen, waar we ons zelf vragen mogen, wat ben ik dan, deze mens, zoals ik op deze aard verkeer? Wat doe ik hier? Waar gaat het over? Aan wie of wat heb ik de EER? Als de dag weer aan gaat vangen, niets meer in het donkerte, blijft gevangen, is me weer een dag gegeven, gewillig te ontdekken en te gebruiken, DE TAAL VAN HET LEVEN!

Verder naar Achtergronden en visie

Tagwolk